วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

การตั้งค่า INVERTER INVT CHF100A Series สำหรับเครื่องท่อ

การตั้งค่า INVERTER INVT CHF100A Series สำหรับเครื่องท่อ
การตั้งค่า กดปุ่ม โปรแกรม/ยกเลิก เพื่อเข้าโปรแกรม กดปุ่ม ลูกศรขึ้นลง เพื่อเลือก แล้วกดปุ่ม แก้ไขข้อมูล/บันทึก เพื่อยืนยัน เมื่อเข้า ฟังก์ชั่นที่เลือกแล้ว กดปุ่ม ลูกศร เพื่อแก้ไข และกดปุ่ม แก้ไขข้อมูล/บันทึกเพื่อรับค่า แล้วกดปุ่ม โปรแกรม/ยกเลิก เพื่อเลือกฟังก์ชั่นถัดไป
ฟังก์ชั่น  พื้นฐาน P0
P0.01         เลือก    1                      (เลือกสั่งให้มอเตอร์ทำงานจากปุ่มกดที่ตู้คอนโทรล)
P0.03         เลือก     200      Hz     (กำหนดความถี่สูงสุดที่ใช้ได้)
P0.04         เลือก     200      Hz     (ความถี่สูงสุด ที่ สามารเลือกได้ ต้องไม่เกิน P0.03)
P0.06         เลือก     200      Hz     (ความถี่สูงสุด ที่เลือกโดย กด คีย์แพด ต้องไม่เกิน P0.03)
P0.07         เลือก     0          Hz     (กำหนดให้ปรับความถี่โดยกดปุ่มลูกศรที่ คีย์แพด)
P0.11         เลือก     1.5       sec    (เวลาเร่ง จาก ความถี่ 0 ถึง ความถี่ P0.03)
P0.12         เลือก     1.5       sec    (เวลาลด จาก ความถี่ P0.03 ถึง ความถี่ 0)
ฟังก์ชั่น  กำหนดค่าของมอเตอร์ P2
P2.02         เลือก    200      Hz     (กำหนดความถี่สูงสุดที่มอเตอร์รับได้)
P2.03         เลือก    6000    rpm   (กำหนดรอบสูงสุดที่มอเตอร์รับได้)
P2.04         เลือก    250      Volts (กำหนดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของมอเตอร์)
P2.05         เลือก    3.1       Amps(กำหนดกระแสของมอเตอร์)
P2.10         เลือก    3.1       Amps(กำหนดกระแสของมอเตอร์มื่อไม่มีโหลด)
ฟังก์ชั่น  กำหนดค่าขั้นสูง P8
P8.06         เลือก    150      Hz     (กำหนดความถี่ใช้งาน)
P8.07         เลือก     1.5       sec    (เวลาเร่ง จาก ความถี่ 0 ถึง ความถี่ P8.06)
P8.12         เลือก     1.5       sec    (เวลาลด จาก ความถี่ P8.06 ถึง ความถี่ 0)
ส่วนค่าอื่นให้ใช้ตามค่าที่ผู้ผลิตอินเวอร์สเตอร์ตั้งไว้