วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

การใช้งาน Indicator REDLION ในงานชั่งซิเมนต์

การแคลิเบรด
1.       กดปุ่ม PAR และกดปุ่ม F1 เลือก  INP1
2.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น rANGE ให้ กด F1หรือF2 เลือก 0.02u
3.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น dECPt ให้ กด F1หรือF2 เลือก 0
4.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น FILtr ให้ กด F1หรือF2 เลือก 0
5.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น bANd ให้ กด F1หรือF2 เลือก 10
6.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น Pts ให้ กด F1หรือF2 เลือก 2
7.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น StYLE ให้ กด F1หรือF2 เลือก key
8.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น INP1 ให้ กด F1หรือF2 รับค่าแคลิเบรดที่ตาชั่งเป็น 0
9.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น dSP1 ให้ กด F1หรือF2 จนค่าตัวเลขเป็น 0
10.   กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น INP2 ให้ กด F1หรือF2 รับค่าแคลิเบรดจากน้ำหนักที่ชั่งได้
11.   กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น dSP2 ให้ กด F1หรือF2 จนได้ค่าเท่ากับน้ำหนักที่ใช้แคลิเบรด
12.   กดปุ่ม PAR เพื่อรับค่า และวนกลับไปตั้งค่าใหม่
13.   กดปุ่ม DSP เพื่อออกไปหน้าจอปกติ

การตั้งค่าที่ต้องการชั่ง กรณีใช้ 1 วัสดุ
1.       กดปุ่ม PAR และกดปุ่ม F1 เลือก  6-SPt
2.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น SPsEL ให้ กด F1หรือF2 เลือก SP-1
3.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น Act-n ให้ กด F1หรือF2 เลือก AU-HI
4.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น SP-n ให้ กด F1หรือF2 ใส่ค่าน้ำหนักวัสดุที่ต้องการตัด
5.       กดปุ่ม PAR จอแสดงเป็น Hys-n

ปุมเลือกภาษาใน Win XP และ Win 7

การทำให้ตัวหนอน  ~ เปลี่ยนภาษาไปมาได้

ใครใช้ Window XP แล้วเวลาลงใหม่ไม่มีตัวเปลี่ยนภาษาไทย หรือ ไม่มีภาษาไทย เลย สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ดังนี้
อย่าลืมใส่แผ่น ติดตั้ง Window XP ใน CD drive ก่อนนะครับ
  • เปิด Regional and Language Options จาก Control Panel ขึ้นมา
  • คลิก ปุ่ม Start > คลิก Control Panel > คลิก Regional and Language Options > จะปรากฏ หน้าต่าง Regional and Language Options ขึ้นมา
  • คลิก Tab Languages (1) > เช็ค Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai) (2) > คลิกปุ่ม OK > อาจจะ restart เครื่อง
  • หลังจาก restart เสร็จ เปิด Regional and Language Options ใหม่แล้วเลือก List box 1 เป็น Thai (1) > เลือก List box 2 เป็น Thailand(2) > คลิก Tab Advanced(3)
  • เลือก List box 1 เป็น Thai (1) > คลิกปุ่ม OK หรือ Apply (2) > อาจจะต้อง restart หรือใช้แผ่น CD Setup Windows XP
  • หลังจาก restart เสร็จ เปิดหน้าต่าง Regional and Language Options อีกครั้ง > คลิก Tab Languages (1) > คลิกปุ่ม Details... (2) > จะปรากฏ หน้าต่าง Text Services
  • คลิกปุ่ม Change Key Sequence ... (1) > จะปรากฏหน้าต่าง Change Key Sequence ขึ้นมา
  • คลิกเลือก option Grave Accent (`) (1) > คลิกปุ่ม OK (2)
สำหรับ Window 7 เมือลงแล้วสามารถเลือกใช้หลายภาษาได้เลย ไม่ต้องใส่ แผ่น CD ทำได้ดังนี้
·         เข้า control Panel แล้ว คลิกเลือก Change keyboards or other input methods
·         คลิก เลือก หน้าต่าง Location แล้วเลือก  Thailand ในช่องที่มีรายการให้เลือก
·         คลิก เลือก Formats แล้วเลือก  Thailand ในช่องที่มีรายการให้เลือก
·         คลิก เลือก Keyboards and Languages คลิก Change keyboards แล้วเลือก ใน General tab เลือก Input language เป็น Thai Kedmanee
·         ใน Advance Key settings เลือก Change key sequence แล้วเลือก Switch input language เป็น Grave Accent ~ กด OK
·         กด Apply>>OK>>>OK

การใช้งาน โหลดเซลทรานสมิทเตอร์ WLMAT


การตั้งค่า Loadcell Transmitter

Axe Technology รุ่น WL MAT-H63-1B

1.       หน้าจอปกติ กดปุ่ม ENT เพื่อเข้าฟังชั่นต่างๆ ต่อไปเรื่อยๆ กดปุ่มลูกศรต่างๆ เพื่อเปลี่ยนค่า
1.1.    P.COD ใส่รหัสกรณี ที่กำหนดให้ใส่รหัส  
1.2.    DP กำหนดค่าการแสดงจุดบนหน้าจอ (0-4)
1.3.    DSPL กำหนดค่าน้ำหนักที่จะแคลิแบรดที่จุดแรก (ปกติ จะเป็น 0)
1.4.    DSPH กำหนดค่าน้ำหนักที่จะแคลิแบรดที่จุดที่สอง  (ปกติ จะเป็น ค่าน้ำหนักที่รู้ค่าที่จะใส่เพื่อแคลิเบรด)
1.5.    AVG ค่าการเฉลี่ยการรับค่า  หรือ ค่า Filter(1-99)
1.6.    LCUT ค่าการตัดค่าต่ำที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้หน้าจอนิ่งหรือค่าปัด Round(0-99)
1.7.    ANLO ค่าจากที่แสดงหน้าจอที่จะให้ Analog output 4-20Ma. ออกเท่ากับ 4Ma. (ปกติ จะเป็น 0)
1.8.    ANHI ค่าจากที่แสดงหน้าจอที่จะให้ Analog output 4-20Ma. ออกเท่ากับ 20Ma. ซึ่งต้องมากกว่านำหนักสูงสุดที่จะชั่ง
1.9.    CODE กรณีต้องการกำหนดรหัส 4 ตัว
1.10.LOCK ใส่ yes ถ้าต้องการป้องกันหน้าจอด้วยรหัส

เมื่อกำหนดค่าเสร็จ หรือต้องการยกเลิกและกลับไปหน้าจอแสดงผลปกติ ให้กดปุ่ม ลูกศร ขึ้น และลูกศรลงพร้อมกัน
2.       หน้าจอปกติ กดปุ่ม ENT พร้อม ลูกศรซ้าย เพื่อเข้า ฟังชั่นกำหนดค่าที่จะแคบิแบรด และกด ปุ่มENT เพื่อไปฟังชั่นถัดไป
2.1.    INLO จะเป็นค่า input ที่เข้ามาเมื่อ ต้องการให้ DSPL = ค่าที่ต้องการ หรือ ค่า 0หรือเป็นการ แคลิแบรด จุดแรก กดปุ่มลูกศรซ้าย เพื่อให้ค่ากระพริบแสดงค่าที่จะรับเข้ามา และกดปุ่ม ENT เพื่อรับค่า
2.2.    INLH จะเป็นค่า input ที่เข้ามาเมื่อ ต้องการให้ DSPH = ค่าที่ต้องการ หรือ ค่าน้ำหนักที่ต้องการแคลิเบรดหรือเป็นการ แคลิแบรด จุดที่สอง กดปุ่มลูกศรซ้าย เพื่อให้ค่ากระพริบแสดงค่าที่จะรับเข้ามา และกดปุ่ม ENT เพื่อรับค่า
เมื่อกด ENT ต่อ ค่า จะกลับไปที่ค่า P.COD ตามข้อ 1.1 กลับไปหน้าจอแสดงผลปกติ ให้กดปุ่ม ลูกศร ขึ้น และลูกศรลงพร้อมกัน